Werken bij SDB | Over ons werk Leef je uit! werken bij SDB

Spring naar het menu

Over ons werk

SDB Masters in Java

Kwalitatief hoogwaardige Java Enterprise applicaties ontwikkelen we in nauwe samenwerking met de gebruiker en/of klant, dat is wat we bij SDB leuk vinden. Samen iets nieuws creëren, nieuwe mogelijkheden scheppen en werkzaamheden eenvoudiger, leuker en sneller maken, dat is waar het bij ons met software ontwikkeling om gaat. Gezamenlijk een goed idee uitwerken tot een applicatie of service die de verwachtingen overtreft en de ideale invulling geeft aan het idee, dat is ons doel.

Voordat je bij SDB komt werken wil je natuurlijk ook weten hoe we werken. In het kort combineren we een klantgerichte Agile Scrum aanpak met kwalitatief hoogwaardige test driven software ontwikkeling. Iedereen bij SDB is Scrum gecertificieerd. Onze klanten vereisen een 24x7 inzetbaarheid van de door SDB ontwikkelde applicaties. Kwaliteit en kort doorlooptijden zijn daarbij essentieel.

Uiteraard vereist dit nogal wat van ons zelf, want dit is wel even wat anders dan gewoon maar programmeren. Het vereist professionaliteit, kwaliteit, kennis en efficiëntie, maar ook passie, inzet en creativiteit. Dit zoeken we dan ook in iedere SDB'er. Naast deze eisen aan ons zelf, stelt het echter ook hoge eisen aan de omgeving waarin wij ontwikkelen. Uiteraard moet deze daarom ook zeer flexibel zijn, moeten we hierin productief te werk kunnen gaan en moet alles goed op elkaar aansluiten, onafhankelijk van de opdracht en opdrachtgever. Maar bovenal moet onze omgeving prettig zijn om in te werken, ons ondersteunen en ons werk makkelijker en sneller maken.

We werken op lokatie bij de klant of inhouse op kantoor. Met behulp van de state-of-the-art Java Open Source Ontwikkelstraat, kan SDB bedrijfskritische applicaties van uitstekende kwaliteit realiseren in beduidend minder tijd. De ontwikkelstraten zijn gelaagd opgezet en kunnen daardoor flexibel gebruik maken van interne- en externe systemen en databases.  Voor het realiseren van web-based applicaties, van zwaar beveiligde internet betalingssites tot service-geöriënteerde en gepersonaliseerde portal omgevingen, maakt SDB daarbij frequent gebruik van enterprise ready mainstream open source frameworks en componenten. Hierdoor kunnen de kosten van zowel inhouse als extern uitgevoerde projecten worden gedrukt, kan de kwaliteit worden verhoogd en wordt de doorlooptijd van het project gereduceerd.

SDB Java = 100% Open Source 100% Java

Voor onze klanten bouwen we software dat diep ingrijpt op hun kernprocessen. Software van SDB wordt dan ook vele jaren naar volle tevredenheid gebruikt. Dit vereist een professionele aanpak en een state-of-the-art ontwikkelstraat.

Onze gehele ontwikkelomgeving bestaat uit moderne, open-source servers, services en tooling. Zo zitten al onze interne projecten veilig in onze Subversion code repository en worden de actieve projecten conform 'continuous integration' na elke commit naar de server opnieuw gebouwd en getest in onze Hudson server. Hierbij maken we standaard gebruik van Maven voor de build en JUnit, DBUnit en EasyMock voor het (unit-)testen van de sources. Uiteraard wordt bij elke commit ook direct gekeken naar de kwaliteit van de code en worden er rapportages aangemaakt met betrekking tot afwijkingen in de code style middels CheckStyle, controleren we op foutieve stukken code middels PMD en Findbugs en controleren we onze test coverage met behulp van Cobertura (standaard minimaal 90% code en branch coverage!). Met behulp van onze Sonar server, welke uiteraard geïntegreerd is met onze Hudson server en Maven build configuraties, hebben we ook direct toegang tot alle rapportages aangaande code kwaliteit en het project en kunnen we ook de voortgang hiervan nauwlettend in de gaten houden.

Qua framework en library stack hebben wij (gelukkig) geen in steen gegraveerde ‘one-size-fits-all’ oplossing, maar kijken wij altijd voor elk project weer met het gehele team naar wat we het beste voor dat project specifiek kunnen inzetten. Dit is altijd een gezamenlijke beslissing van het gehele team en hierbij neigen we wel sterk naar moderne, open-soure producten, waarbij we altijd van mening zijn dat we beter een open-source product kunnen inzetten en deze eventueel kunnen verbeteren, dan dat we het geheel zelf bouwen. Kortom, we gaan altijd voor de ‘best-tool-for-the-job’. Zo hebben we recentelijk nog een project gedaan op basis van  een stack van JSF (RichFaces), Seam, EJB3 en JPA (Hibernate), maar ook een op basis van Spring MVC (incl. JQuery), Spring, JPA (Hibernate) en Spring Webservices. De drijfveer ‘best-tool-for-the-job’ zie je overigens ook terug in onze interne discussies en try-out/test projecten, alwaar we op dit moment onder andere bezig zijn met Vaadin (en GWT), Git (als vervanging van Subversion), Scala (eventueel als alternatief voor de Java language) en NOSQL databases (zoals bijvoorbeeld Hadoop/HBase en CouchDB).

Als directe Java ontwikkelomgeving gebruiken we veelal NetBeans en/of Eclipse, waarbij we onze ontwikkelde webapplicaties en/of services meestal draaien op Apache Tomcat, GlassFish of JBoss AS. Voor elk lopend project zetten we een aparte (integratie) test server op een van onze VM Servers en elke klant krijgt ook altijd een benaderbare acceptatie en/of prototype omgeving. Als ontwikkelaars zelf beschikken wij uiteraard over moderne, snelle ontwikkel machines (pc's en/of laptops) met meer dan voldoende geheugen zodat we in de meeste gevallen ook de gehele omgeving lokaal kunnen draaien. Daarnaast gebruiken we JMeter en Grinder voor onze load testing en hebben we een Jira server, inclusief GreenHopper, voor het bijhouden van onze BackLog, Velocity en onze issuetracking. Met Docker automatiseren we de opzet en uitrol van onze ontwikkelomgeving verder.

Log in

Log in om de kennisquiz te spelen en kans te maken op prijzen.