Werken bij SDB | Wedstrijdreglement Leef je uit! werken bij SDB

Spring naar het menu

Wedstrijdreglement

 1. De Java Battle wordt georganiseerd door SDB.
 2. De Battle bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Bij sommige vragen kan je maar een antwoord kiezen, bij andere kan je meerdere antwoorden aanvinken.
 3. Aan het einde van de quiz krijg je loten. Het aantal loten is afhankelijk van je score. Elke deelnemer ontvangt, ongeacht zijn score, een lot. Extra loten ontvang je bij een score van 60 tot 80% (1 lot), bij een score van 80 tot 100% (drie loten) en bij een score van 100% (tien loten). 
 4. De tijdsverloop in de beantwoording van de vragen wordt bijgehouden. Hoe sneller je de vraag beantwoordt hoe meer punten het oplevert. De punten worden gebruikt in de uiteindelijke loting van de Goeroe van het jaar en om de ranking te bepalen in de Hall of Fame.
 5. Voor een prijs kom je alleen in aanmerking als je:
  • een winnend lot hebt
  • Het account waarmee je inlogt en je verbonden bent met SDB dient je persoonlijke account te zijn en als zodanig herkenbaar. Niet persoonlijke accounts (dus bijvoorbeeld met een fantasienaam) en tijdelijk gecreëerde accounts, om bijvoorbeeld zo veel mogelijk mee te kunnen doen aan de wedstrijd, zijn dus niet geldig.
 6. Een deelnemer mag maximaal 3 keer meedoen.
 7. Alle werknemers van SDB Java, SDB Software Development, SDB Professionals, Limoon, Noga en overige direct bij de wedstrijd betrokkenen en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 8. Bij het winnen van een prijs kunnen je gegevens worden vermeld in publicitaire uitingen van SDB zoals nieuwsbrieven en deze website.
 9. Van deelnemers kunnen naam en foto worden vermeld op de pagina's van deze website.
 10. De winnaar(s) ontvang(t)(en) uiterlijk een week na de trekking bericht per e-mail en kan(kunnen) worden vermeld op werkenbijsdb.nl of op Facebook of Linkedin.
 11. Inloggen op werkenbijsdb.nl kan via LinkedIn. Het is noodzakelijk om ook een e-mail adres in te voeren om je op de hoogte te brengen van het verloop van de quiz, je gewonnen loten en de gewonnen prijzen.
 12. De prijzen kunnen niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 13. SDB is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de gewonnen prijzen.
 14. SDB kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 15. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
 16. SDB is te allen tijde gerechtigd de wedstrijd geheel of gedeeltelijk stop te zetten en deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook zonder plichtig te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 17. Bij fraude of een sterk vermoeden van fraude wordt de deelnemer uitgesloten van deelneming en worden zijn/haar tot dan toe gewonnen loten ongeldig verklaard.
 18. Door deel te nemen aan deze prijsvraag aanvaard je dit volledige reglement.

Speel de quiz!

Speel de quiz en maak kans op prijzen.